Håll uppsikt över fritidshusen!

20 mars 2012

Det finns all anledning att skärpa uppsikten över fritidshus som den här årstiden står tomma, uppmanar Rengsjö Framtids grannsamverkansgrupp, som i sin tur håller kontinuerlig kontakt med polisen. Just nu , när snön försvinner och det blir lätt att ta sig till obebodda hus och stugor, gäller det att vara extra observant på okända bilar och människor som rör sig i våra trakter. Skriv upp bilnummer och sådant som verkar mystiskt. Och om du drabbas av inbrott, stöld och skadegörelse så gör en anmälan till polisen. Det är först då som polisen får veta vad som händer och blir det en ökning av brottslig verksamhet på en plats så resulterar detta i större uppmärksamhet från polisens sida.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445