Många kom till Framtids-möte

20 mars 2012

Rengsjö Framtids årsmöte på måndagskvällen lockade många intresserade men så har också föreningen en omfattande verksamhet som berör de flesta ortsbor. Och likadant kommer det att bli i år. Nu närmast är det Berättarcafé på Ringshög den 1 april då gamla tiders Rengsjö kommer att belysas.Den 27 april öppnar campingen för säsongen. På valborgsafton blir det majkase i Sedwallsparken vid Östersjön och den 19 maj är det återigen dags för Hardreve, den populära vårmarknaden. Det blir också vårloppis och höstloppis på datum som senare fastställs. Den 25 augusti arrangeras den tradionella lyskvällen med surströmming vid Östersjöns strand och kvällen innan är Rengsjö platsen för årets SM i nattorientering. Det blir även en mindre höstmarknad utanför affären som föregående år. Rengsjö Framtid är nu också delaktigt i det nya bygderåd som bildats i kommunen i syfte att tillvarata gemensamma frågor ute i kommundelarna. Vid årsmötesförhandlingarna valdes Birgitta Hildingsson till ordförande på ytterligare ett år, Ingvar Ingeroth kassör och Göran Bernstål sekreterare. Nya i styrelsen blev Helena Näslund och Margaretha Modéer. Föreningens resultat för 2011 blev 5.540 kr. I kassan fanns vid årsskiftet 6.333 kr och på bankkonto 121.276.34 kr. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet och medlemsavgiften höjdes från 50 kr till 75 kr. Antalet medlemmar ligger stadigt runt 600 när föreningen nu går in på sitt femte verksamhetsår.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445