Kvinnogrupp öppnar upp

27 mars 2012

Vid ett nytt möte på måndagskvällen med Rengsjös kvinnliga företagare beslutades att man ska bilda en arbetsgrupp inom föreningen Rengsjö Framtid. Medlemmarna i gruppen har som syfte att samarbeta och stötta varandra men kommer också att jobba med gemensam marknadsföring och utbildningar. Gruppen planerar nu i vår ett öppet hus där man kommer att visa upp sina enskilda företag för allmänheten. För att finansiera detta söker gruppen bidrag hos Region Gävleborg där det finns särskilda pengar för kvinnliga företagssatsningar. Nästa möte blir den 16 april och då samlas kvinnogruppen på Bojäntans fäbod kl 19. Måndagskvällens möte hölls på Kyrkvärdens gård.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445