Inbrott i ostkiosken

12 april 2012

I tre år fick den vara orörd men natten till torsdagen har någon klippt upp låset till Bojäntans ostkiosk och tillgripit växelkassan. Däremot har det mesta av varorna i kylskåpet lämnats orört. Inbrottet har polisanmälts och det finns all anledning att på nytt uppmana folk att se över sina fritidshus och andra förråd som står lite avsides. När snön nu är borta tar sig objudna gäster lätt fram och kan ostörda bryta sig in i husen. Det gäller också att alla håller ögon och öron öppna för vad som händer i bygden när mörkret faller. Anteckna bilnummer och andra anmärkningsvärda iakttagelser och gör polisanmälan om ni råkar ut för något, uppmanar polisen.Ni kan även kontakta Rengsjö Framtids grannsamverkansgrupp, Gunnar Jonsson tel 667092.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445