Bilda telefonkedjor i varje by

17 april 2012

För att motverka stölder och inbrott föreslår Rengsjö Framtids styrelse nu att man bildar telefonkedjor i varje by. Det har redan gjorts bland stugägare vid Skidtjärn. Genom att göra listor med mobiltelefonnummer och epostadresser till alla boende i byn kan man kontakta och varna folk om något händer. Grannsamverkansgruppen i Rengsjö Framtid kommer också att rekvirera fler varningsskyltar som kan sättas upp på olika platser. Sådana finns redan på de större vägarna men bör också sättas upp på mindre byvägar. Anledningen till dessa åtgärder är att fler okända bilar och människor figurerar på platser där de inte hör hemma och att stölder och skadegörelser av olika slag tycks öka. Händer något brottsligt bör detta genast polisanmälas så att polisen får kännedom om saken och kan vidta motåtgärder bl a genom ökad patrullering. Ett första försök med telefonlista görs nu i Björtomta där Helena Näslund och Niklas Fredriksson tagit på sig uppgiften att samla in telefonnummer och upprätta en lista.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445