Skadad infotavla ska ersättas

17 april 2012

Informationstavlan vid Yxbo som satts upp av Rengsjö Framtid och kommunen har av okänd anledning totalförstörts någon gång under senaste hösten. Den kommer nu att delvis ersättas av Trafikförsäkringsföreningen och därför skall en ny tavla tillverkas. Tidigare sponsrade olika företag i Rengsjö en del av kostnaderna för att få vara med på tavlan. Det kommer att ske även denna gång. Så företagare som vill synas på tavlan bör snarast kontakta Helena Näslund som håller i detta arbete. Infotavlan som finns vid fd Modigs affär i Glösbo måste flyttas eftersom den nye ägaren till fastigheten inte längre vill ha den på sin tomt. Den nya platsen blir med all säkerhet i korsningen mellan Rengsjöinfarten och riksväg 50 där Glösbo byförening har sin anslagstavla.

Informationstavlan i Glösbo måste flyttas till annan plats och den i Yxbo har förstörts och ska nu ersättas med en ny.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445