Kommunen tar över badet

18 april 2012

Nu är det klart. Kommunen tar över skötseln av Skidtjärnsbadet i fortsättningen. Fram till midsommar sköts det av fritidsförvaltningen och därefter kommer skolelever att få städa och klippa gräs på badet som extra sommarjobb. Rengsjö Sportklubb som ansvarat för badet i flera år mot en ersättning av 20 000 kr hade sagt upp avtalet till den 1 maj. Klubben anser sig inte längre orka med något utöver den egna idrottsplatsen.  Så vi kan simma lugnt. Det blir bad i Skidtjärn också de kommande somrarna. Åtminstone så länge kommunens ekonomi orkar med skötseln.

Skidtjärnsbadet blir en oas för badsugna också i fortsättningen sedan kommunen lovat att ta ansvaret för skötseln.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445