Elljusspåret upprensat

15 maj 2012

Nu är elljusspåret upprensat och klart att utnyttjas som promenadstråk igen. När stormen Dagmar drog fram över Rengsjö föll många träd över elljusspåret och tog även med sig belysningsstolpar och elledning. Träden har sedan dess hängt oroväckande över delar av spåret och gjort promenaderna riksfyllda men nu är träden kapade och borttagna från spåret. Strömmen i elledningen är bruten och om och när detta kan repareras är i skrivande stund oklart.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445