Styrelsemöte på måndag

24 maj 2012

Det är dags för nytt styrelsemöte med Rengsjö Framtid och som vanligt är mötet öppet för alla intresserade. Det blir på måndag 28 juni kl 19 och vi håller till i campingstugan. På dagordningen står rapporter från de olika arbetsgrupperna, planerade aktiviteter i höst och den stora frågan: Hur gör vi för att få fler rengsjöbor att engagera sig i framtidsarbetet för vår bygd? Föreningen bjuder på fika.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445