Företagare träffas

5 januari 2009

Onsdag den 21 januari kl 19.00 arrangeras det första planeringsmötet för företagarna i Rengsjö. Till mötet har också tjänstemän och politiker från kommunen bjudits in. Träffen äger rum i Glössbogården och föreningen Rengsjö Framtid, som arrangerar mötet, bjuder på mat. Det blir pärmos och fläsk. För att värdparet Mona och Bosse ska veta hur mycket mat som ska tillagas vill de att vi anmäler vårt deltagande på tel 667170. Meningen med detta möte är att utröna vilka behov företagarna i Rengsjö har och förhoppningsvis ska vi få igång en särskild arbetsgrupp bland företagarna som kan leda till ökat samarbete.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445