Alla föreningar möts

5 januari 2009

Föreningen Rengsjö Framtid inbjuder representanter för samtliga föreningar  i Rengsjö till ett gemensamt möte på IOGT onsdag den 28 januari kl 19.00. Tanken med mötet är bl a att planera årets aktiviteter, hitta samarbetsformer och undvika att olika arrangemang kolliderar. Mötesdeltagarna bjuds på fika.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445