Mobila scenen snart klar

29 juni 2012

Nu är det inte mycket som återstår förrän det mobila scenbygget står klart. Och nu bjuder Rengsjö Framtid ut reklamplatser till hugade spekulanter. Reklamen kommer att sättas upp på scenens innervägg. Är du intresserad så ta kontakt med Karl-Gunnar Backan eller Ingvar Ingeroth. Scenen är framtagen med hjälp av bidrag från Leader Hälsingebygden och skall användas av olika festarrangörer i Rengsjö. Även privatpersoner kan få låna scenen vid behov. Den kommer även att hyras ut till intresserade utanför Rengsjö.

Scenen är klädd med timmerpanel som målas röd. Invändigt kommer den att målas vit.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445