Rengsjöföretagare kritiska

21 januari 2009

Ett 25-tal företagare hade mött upp när föreningen Rengsjö Framtid bjöd in till ett första företagsmöte på Glössbogården på onsdagskvällen. Från kommunen deltog Peter Eriksson och Daniel Jansson. Syftet med kvällen var att informera om vad föreningen och kommunen kan göra för att bistå företagarna. Flera av deltagarna var mycket kritiska till hur de hittills blivit bemött av kommunen och hyste inte någon större tilltro till att få någon hjälp i olika frågor. Många vittnade om att vem man än pratar med i kommunen så blir man hänvisad till någon annan och det slutar oftast med att det inte blir någon hjälp alls. Idag finns det inte mindre än 164 företag registrerade i Rengsjö och de företagare som deltog i mötet var överens om att fortsätta att träffas och försöka hitta former för att samarbeta och stärka företagsamheten i bygden. Rengsjö Framtid har beviljats bidragspengar ,sammanlagt 100 000 kr, för att främja just sådant samarbete.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445