Föreningar samarbetar

29 januari 2009

Vid föreningsträffen som Rengsjö Framtid bjöd in till häromkvällen kom ett 20-tal föreningsrepresentanter.De informerades om Rengsjö Framtids verksamhet och fick veta att Rengsjö Framtids styrelsemöten är öppna för alla i fortsättningen. Alla var eniga om att föreningar och företag bör samarbeta så mycket som möjligt för att öka trivseln och stärka samhörigheten i bygden. Föreningarna upplystes om informationsmöjligheterna som står öppna för alla genom hemsidan rengsjo.se och tidningen Rengsjöbladet. Ett kalendarium för föreningarna kommer att publiceras både på hemsidan och i bygdebladet.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445