Styrelsemöte i Rengsjö Framtid

16 september 2012

Det blir nytt styrelsemöte i Rengsjö Framtid måndag 17 september kl 19 i Ringshögs matsal. Många viktiga frågor står på dagordningen bl a informationsmöte om bredbandssatsningen och nästa etapp av centrumutbyggnaden. Vad händer med informationstavlorna i Glösbo och Yxbo, hur går det med ungdomsgården och lanthandeln. Alla intresserade är välkomna att delta i mötet som är öppet för alla. Föreningen bjuder på kaffe med tilltugg.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445