Full fart på bredbandsjobbet

29 september 2012

Nu har bredbandsgrävarna intagit de centrala delarna av Rengsjö och i Krylbo-området har de första fastigheterna redan fått sina plaströr framdragna till tomtgränsen. Det är själva stamnätet man nu gräver ned och det utgörs av orangefärgade plaströr som man sedan blåser in de fiberoptiska trådarna i. De trådar som skall göra hela Rengsjö till ett hypermodernt kommunikationsområde. Totalt är det 8 man och fyra grävmaskiner som jobbar här just nu och de har slagit ned sina bopålar på campingområdet. Grävningarna kommer att fortgå så länge som tjälen inte sätter stopp och därför hoppas vi på en sen och mild vinter. Måndag den 15 oktober kl 19 är det så informationskväll om bredbandsutbyggnaden i RSK-lokalen och då kan alla ställa frågor om allt som rör den nya tekniken.

De orangefärgade plaströren grävs nu ned i gatorna på Krylboområdet och sedan skall de tunna fiberoptiska trådarna blåsas i.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445