Sanningens minut för Västerby

4 mars 2009

Nu närmar sig sanningens minut för vårt Västerby och alla andra hälsingegårdar. I slutet av juni avgör UNESCOS världsarvskommitté om Hälsingegårdarna blir Sveriges femtonde världsarv. Det här är ett projekt som pågått sedan 1997 och där 15 gårds -och bymiljöer bland 1000 hälsingegårdar valts ut att ingå i den ansökan som Riksantikvarieämbetet skickat vidare till världsarvskommittén. Hela projektet kostar 20 miljoner och bland de 15 gårdarna finns Västerby i Rengsjö med. Skulle det bli så att hälsingegårdarna klassas som världsarv kommer det att bli av mycket stor betydelse för hela Hälsingland. Intresset för gårdarna växer över hela världen och det i sin tur innebär en ökad besöksnäring och många  nya turistmiljoner till Hälsingland. Intresset kommer också att skapa kringeffekter i form av nya företag och produkter som knyter an till hälsingegårdarna. För Rengsjös del kan det innebära nya jobb och räddningen för lanthandel, skola, bensinmack och andra servicefunktioner. Om detta och allt annat runt världsarvet får vi veta mera onsdag den 11 mars kl 19 då Rengsjö Framtid bjuder in till filmkväll och årsmöte i IOGT-lokalen.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445