Missing People-grupp i Rengsjö?

20 november 2012

En lokalavdelning av den snabbt växande ideella organisationen Missing People är på väg att bildas i Hälsingland. Kanske är det också något för Rengsjö? Om det finns intresserade så bildar vi enkelt en grupp inom föreningen Rengsjö Framtid. Intresserade kan i så fall höra av sig till någon i föreningens styrelse. Missing People bildades i januari i år i Göteborg och har på kort tid växt till en landsomfattande rörelse som hjälper till i sökandet efter försvunna personer. De har hittills lyckats över förväntan och polisen är imponerad av deras insatser. Vem som helst kan vara med i Missing People men man måste ha fyllt 18 år. Ingen ersättning utgår utan man ställer upp gratis. Har man särskilda kunskaper som t ex hundförare, sjukvårdare, orienterare  är man extra intressant. I Rengsjö Framtid finns sedan tidigare en Grannsamverkansgrupp som arbetar för att motverka inbrott, stölder och skadegörelse. Den gruppen kan också ta sig an intresserade av Missing Peoples arbete.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445