Farlig lek i snöhögarna

12 december 2012

Barns lek i de stora snöhögarna kan, om det vill sig illa, orsaka allvarliga olyckor. En incident, som kunnat slutat mycket illa, inträffade häromdagen i centrala Rengsjö där några barn  grävt en tunnel i en av de stora snöhögar som skottats upp efter snöfallet. När en snöröjare kom med sin stora maskin och satte skopan i snömassorna fick han till sin förskräckelse se ett litet barn inne i snön. Lyckligtvis hände ingen olycka den här gången men traktorföraren chockades och fick avbryta arbetet. Barn söker sig gärna till de stora snöhögarna för att leka och därför är det viktigt att föräldrar och andra vuxna håller uppsikt över vad de har för sig så att olyckor kan undvikas. Just nu när snöröjningen pågår för fullt överallt så vill maskinförarna att allmänheten är extra observant på fordonen så att man inte kommer i vägen och förorsakar allvarliga olyckshändelser.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445