Ungdomsgården fortsätter verksamheten

13 december 2012

På torsdagskvällen var det terminsavslutning på ungdomsgården i RSK-lokalen och ett 30-tal ungdomar hade slutit upp. Den av Rengsjö Framtid bedrivna verksamheten har i snart tre års tid fungerat tack vare de ideellt arbetande mammorna Ingalill Rundgren och Ingmarie Antonsson. De har vädjat om att få hjälp av andra vuxna och föreningen har skrivit till kommunen för att få hjälp tre timmar i veckan av en fritidsledare men kommunen har hittills sagt nej. Däremot ställer kommunen upp med verksamhetsbidrag och hyra av lokalerna. När så verksamheten hotades av nedläggning anmälde sig flera andra vuxna för att hjälpa till och även kyrkan har förvarnat om att man ska ställa upp. Därför kommer den populära ungdomsgården att fortsätta hålla öppet och den 17 januari slår man upp portarna igen efter juluppehållet. Rengsjö Framtid kommer också att fortsätta uppvaktningen av kommunen för att få en fritidsledare. Det är en ringa kostnad om verksamheten kan bidra till att ungdomar inte hamnar i drogberoende eller andra trassligheter längre upp i åldrarna. Ungdomarna är mycket nöjda med verksamheten som även lockar jämnåriga från Bollnäs att åka ut till Rengsjö på torsdagskvällarna.

Ett glatt gäng ungdomar med sina ideellt arbetande fritidsledare, Ingalill Rundgren och Ingmarie Antonsson, som i tre års tid ställt upp så att ungdomsgården kan hållas öppen.

I början höll sig flickorna borta från ungdomsgården men efterhand har de också sökt sig dit och så här många var de vid julavslutningen på torsdagskvällen. Flickor som önskar sig ytterligare en soffa i sitt speciella flickrum.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445