Öppet styrelsemöte

17 mars 2009

Rengsjö Framtid har öppet styrelsemöte på torsdag 19 mars kl 19.30 på Ringshög då föreningens nya ordförande Birgitta Hildingsson gör debut. På dagordningen bl a diskussioner om den framtida inriktningen, framförallt när det gäller centrumfrågan.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445