Rengsjöprojektet sparar pengar

9 januari 2013

Nu är det klarlagt att Rengsjöprojektet,som startade för drygt två år sedan i syfte att ge en bättre vård för våra mest sjuka äldre, sparar stora vårdpengar åt kommunen. Samtidigt som kostnaderna minskar blir de äldre aktivare och får ett ökat välbefinnande. Genom att jämföra vårdinsatserna för tio utvalda personer mellan 2011 och 2012 så har kostnaderna på ett år minskat med hela 316.000 kr! Drar man sedan ifrån kostnader för olika extrainsatser av bl a läkare,sjukgymnaster och arbetsterapeuter så blir vinsten ändå 183.000 kr. Det är framförallt olika former av rehabilitering, en samordnad vårdplanering och läkemedelsgenomgångar som gett till resultat att akut och slutenvård samt hemtjänstkostnader kunnat minskas avsevärt.

-Att det skulle ha så stor effekt bara genom att arbeta rätt hade vi inte trott. Vi är själva imponerade av att rehabinsatserna gett så gott resultat även på mycket gamla kunder, säger Riina Mast som  är ansvarig projektledare. Erfarenheterna från Rengsjö kommer nu att praktiseras i hela Bollnäs kommun när hemsjukvården kommunaliseras från 1 februari i år.

I Rengsjöprojektet ingår också förebyggande insatser för alla pensionärer som t ex måndagsgruppens populära träffar då man ägnar sig åt stavgång, gymnastik, kost och annan hälsoinformation. Ett 50-tal pensionärer deltar inte bara från Rengsjö utan också Växbo.

 

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445