Asbest sinkar skolbygget

20 mars 2009

Under den pågående ombyggnaden av Kyrkskolan i Rengsjö överraskades byggarbetarna av asbest  i golven när de skulle riva upp golvmattorna. Det var i limmet mellan mattorna och golvet som det fanns gammal asbest. Det måste självfallet saneras innan renoveringsarbetet kunde fortsätta och i två veckor stod därför byggjobbet stilla. Nu är saneringen klar och arbetet har återupptagits men förseningen innebär att byggfirman nu måste arbeta in den tiden eftersom det är samma slutdatum som gäller.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445