Krismöte om Rengsjöbutiken

14 januari 2013

Rengsjö Framtid har nu bjudit in till ett krismöte om lanthandelns framtid. Det blir på Ringshög måndag den 21 januari kl 14 och inbjudna är politiker och tjänstemän från kommunen och representanter från länsstyrelsen samt ägaren till butiken Nicklas Fredriksson. Mötet kommer att diskutera vad man kan göra för att rädda affären som befinner sig i ett utsatt läge. Orsaken är att alltför få ortsbor gör sina huvudsakliga inköp i affären. I senaste numret av Rengsjöbladet uppmanades därför Rengsjöborna att handla mera där men enligt innehavaren så har det inte märkts några förändringar till det bättre. Samma dag som mötet med kommunrepresentanterna har Rengsjö Framtid styrelsemöte och då kommer butiksfrågan att diskuteras även där. Lanthandelns framtid är nu den viktigaste frågan för Rengsjöborna och det är av största vikt att alla hjälps åt så att affären kan bibehållas, säger Rengsjö Framtid som i ett medborgarförslag till senaste kommunfullmäktige efterlyst stödåtgärder för att rädda butiken.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445