Arbetsgrupp jobbar för Lötens framtid

21 januari 2013

Lötens Handel söker nu en ny ägare sedan Nicklas Fredriksson bestämt sig för att avyttra verksamheten.

Vid måndagskvällens styrelsemöte i Rengsjö Framtid beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som skall jobba för att hitta en lösning så att affären kan bibehållas. I den arbetsgruppen ingår Anders Svanberg, Helena Näslund, Sonja Lundin, Thomas Backan och Berit Wahl. Men fler är välkomna i gruppen som nu b l a ska försöka ta reda på varför 6 av 10 Rengsjöbor inte handlar i den egna butiken. Det gäller att vända detta beteende eftersom köptroheten är grundläggande för att driva Lötens handel vidare. Vid mötet förklarade Nicklas Fredriksson att han vill avyttra affären helst inom två månader då han skall läggas in för operation av en hjärtklaff. Det är alltså en akut situation som Rengsjö nu ställs inför och det gäller därför också för arbetsgruppen att försöka hitta en ny affärsidkare snarast möjligt. Enligt uppgift lär det finnas en intressent som hört av sig till Nicklas men hur seriöst det är med denna förfrågan är oklart i dagsläget. Arbetsgruppen kommer nu att jobba förutsättningslöst och alla som har idéer om en lösning på affärsfrågan kan vända sig med förslag till någon i arbetsgruppen.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445