Kommunen gjorde fel om Ringslyckan

30 januari 2013

Nu erkänner kommunen att man gjorde fel när Anders Bergsten ville lämna en motion till fullmäktige om Ringslyckan -demensboendet i Rengsjö. Motionen , som krävde att nedläggningsbeslutet om Ringslyckan skulle fattas av kommunfullmäktige och inte av socialnämnden, fick Anders Bergsten inte lämna. Han överklagade då detta till förvaltningsrätten i Falun och nu erkänner kommunfullmäktiges ordförande Stefan Permickels(s) i ett yttrande till rätten att fullmäktige agerat felaktigt. Bergstens motion skulle ha tagits upp. Rengsjö Framtid, genom Göran Bernstål,överklagade också att inte deras medborgarförslag i samma ärende hade tagits upp av kommunfullmäktige. Båda dessa överklaganden har ännu inte avgjorts i förvaltningsrätten . Trots detta stängdes Ringslyckan förra sommaren och de inneboende hänvisades till utökad hemtjänst alternativt flytt till annat demensboende i kommunen. Handläggningen av Ringslyckan upprörde många människor i Rengsjö eftersom man ansåg att det var ett nedläggningsbeslut som smögs fram. Verksamheten i det nybyggda demensboendet hade bara pågått i drygt ett år innan nedläggningen var ett faktum.

Ringslyckan stängdes förra sommaren trots att alla överklagningar fortfarande inte är avgjorda i förvaltningsrätten.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445