Ny ägare räddar Lötens Handel

2 februari 2013

Det är nu klart att en ny ägare är beredd att ta över Lötens handel och därmed räddas butiken kvar. Vem den nye ägaren blir är ännu inte officiellt men enligt vad rengsjo.se erfar så är det en privatperson bosatt i Rengsjö. Nicklas Fredriksson, som äger och driver butiken sedan drygt ett år tillbaka, har tidigare signalerat att han vill avyttra verksamheten. Han skall inom kort opereras för ett hjärtfel och detta har påskyndat hans ställningstagande. Men det är också så att han inte lyckats vända ortsbornas beteende när det gäller att handla i den egna butiken. Bara 40 procent av hushållen i Rengsjö nyttjar Lötens Handel och det räcker inte för att få tillräcklig ekonomi på verksamheten. Den blivande nye ägaren har inte gått att nå för en kommentar men personen ifråga har mångårig erfarenhet från liknande affärsverksamhet. Föreningen Rengsjö Framtid har inför hotet mot affären dragit igång en arbetsgrupp som ska ta reda på varför så många rengsjöbor inte handlar i Lötens Handel. Detta arbete kommer att fortsätta även med en ny ägare till butiken.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445