Årsmöte med Rengsjö Framtid

18 februari 2013

Årsmötet med föreningen Rengsjö Framtid har satts till måndag den 11 mars kl 19 på Ringshög. Då kommer bl a en ny ordförande efter Birgitta Hildingsson att väljas. Före mötet blir det ett kort styrelsemöte som behandlar några ärenden som inte hanns med vid senaste styrelsemötet. Som vanligt är alla föreningens möten öppna för allmänheten och föreningen bjuder också som vanligt på fika.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445