Föreningsnytt

25 mars 2009

Det här är en uppmaning till alla föreningar i Rengsjö: Kontakta Mats Hägglund på Bollnäs kommun och se till att era föreningars olika uppgifter är korrekta. I det föreningsregister som nu finns är flera uppgifter gamla och bör därför uppdateras. Det är viktigt att namn och adressuppgifter på olika kontaktperoner är riktiga när föreningarna skall kontaktas i olika ärenden.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445