Nordanhölevägen rustas upp

26 mars 2013

Rengsjö Norra Samfällighetsförening beslutade vid ett möte på tisdagskvällen att Nordanhölevägen, den del som är belagd med oljegrus, skall rustas upp för en ungefärlig kostnad av dryga tre miljoner kronor. Men i det priset ingår inte beläggning utan det blir tills vidare en grusväg. Styrelsens ambition är att projektet ska vara klart till hösten. Finansieringen kommer att klaras av med hjälp av ett 70 procentigt bidrag från Trafikverket( som redan gett ett muntligt klartecken) och ett lån på uppskattningsvis en miljon som föreningen tar. Andelsägarna, dvs de berörda fastighetsägarna, kan sedan i sin tur låna av föreningen. Skulle upprustningen visa sig bli mer än 20 procent dyrare än den beräknade kostnaden kommer frågan att tas upp på ett nytt föreningsmöte. Likaså om föreningen senare vill oljegrusbelägga vägen då kan man gå in med en ny bidragsansökan. Kostnaden för beläggning har beräknats till mellan 1,7 och 2 miljoner kronor. Styrelsen fick vid mötet mandat att jobba vidare med projektet och ta fram underlag för en upphandling av arbetet. Men går allt som planerat kommer vägbygget igång redan till sommaren.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445