Vägbygge ger fler husägare fiber

10 april 2013

På måndagkväll den 15 april är det nytt bredbandsmöte i RSK-lokalen med början kl 19. Då berättar Bollnäs Energi om den fortsatta utbyggnaden av det fiberoptiska bredbandsnätet, om installationer i byggnader och vilka tjänster som kan beställas. Bollnäs Energi bjuder också på kaffe och kaka. Rengsjö Framtid är medarrangör. En nyhet när det gäller utbyggnaden är att bredbandsnätet kan utvidgas med hjälp av den ombyggnad av Nordanhölevägen som planeras nu i sommar. Då kan även fast boende och stugägare vid Skidtjärns östra ände och Broddböle få fiber till sina hus om kabeln kan läggas ned samtidigt med vägarbetet.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445