Bad-varning för farliga rör

28 maj 2013

Bryggorna vid Skidtjärnsbadet har när isen gick släppt från sina rörförtöjningar och kvar i och under vattnet finns nu livsfarliga rör. Ett par rör sticker upp ovanför vattenytan men åtminstone ett är ganska osynligt under ytan och kan i värsta fall orsaka svåra olyckor om de som badar inte observerar det. Idag var kommunens friluftsansvariga på plats och började reparera flytbryggorna och försöka få dem åter på sina rätta platser inför badsäsongen. Men, som de uttryckte saken, så är det inte säkert att det går att dra upp de farliga rören. De måste i så fall märkas ut och varningsskyltar sättas upp. Bryggorna är numera också i så dåligt skick att de måste bytas ut mot nya men det kan tidigast ske till nästa år. I sommar kommer badplatsen att skötas om av en ungdomsarbetare från Rengsjö med kommunen som fortsatt huvudansvarig. Tyvärr fortsätter ungdomar att vandalisera badplatsen genom att skräpa ned och krossa flaskor på stranden. De har också som favoritsysselsättning att köra moped inne på området och ute på bryggorna.

Det här grova järnröret står ganska osynligt under vattnet och utgör en allvarlig fara för badande.

Det här grova järnröret står ganska osynligt under vattnet och utgör en allvarlig fara för badande.

Två man från kommunens fritidskontor arbetar nu med att försöka få bryggor och badplats i ordning inför sommaren.

Två man från kommunens fritidskontor arbetar nu med att försöka få bryggor och badplats i ordning inför sommaren.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445