Rör inte dessa skärmar

30 maj 2013
Den här skärmen har rivits upp från sin plats och flyttats till ett helt annat område. Banläggaren Sören Calleberg hoppas att det inte händer med fler för då är det ett hot mot tävlingarna.

Den här skärmen har rivits upp från sin plats och flyttats till ett helt annat område. Banläggaren Sören Calleberg hoppas att det inte händer med fler för då är det ett hot mot tävlingarna.

Nu på lördag och söndag är det nationella orienteringstävlingar vid Skidtjärn och då har tävlingsledningen upptäckt att någon plockat bort en orienteringsskärm och flyttat den till en helt annan plats. Skulle det visa sig att fler skärmar gått samma öde tillmötes så är det ett allvarligt sabotage mot tävlingarna. Därför vädjar den ansvarige banläggaren till den eller de personer som roat sig med att riva upp kontrollmarkeringar att sluta upp med detta. Ser ni någon som gör det eller upptäcker att skärmar finns på fel plats så hör av er till banläggaren Sören Calleberg på tel 076-1053649. Det beräknas komma runt 300 tävlingsdeltagare till Skidtjärn i helgen och med en väntad lika stor publik så blir det folkrikt i skogarna öster om Skidtjärn både lördag och söndag. Första start på lördag är kl 11 och något tidigare på söndag. Runt tre timmar beräknas tävlingarna pågå varje dag. All bilparkering sker efter Nordanhölevägen men den kommer inte att stängas av.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445