Framtiden finns i Rengsjö

15 april 2009

Det var alla eniga om som kom till framtidsmötet på onsdagskvällen. Peter Eriksson var provokativ mötesledare och ställde frågan hur vi ska sätta Rengsjö på kartan och vilka utvecklingsmöjligheter det finns. Mötesdeltagarna jobbade sedan i grupper och idéerna var många och klart är att de flesta vill göra något för att behålla lanthandeln och utveckla centrumområdet. Bygg en trätrall runt Östersjön eller fixa en bilpool med elbilar som folk kan hyra vid Löten. Ja, det var ett par av de mest originella förslagen. Flera bostäder centralt för både yngre och äldre var det också många som önskade. Det bestämdes att man ska anordna en allmän arbetsdag vid centrum söndagen den 10 maj  och den 3 maj samlas man  på Ringshög för att planera den dagen. Vid mötet bjöds på Rengsjöpizza och kaffe och kryssningen för två personer till Åland vanns av Leif Linck.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445