Protester på Ringshög

16 april 2009

Nu opponerar sig också Anhörigföreningen mot det nya rapportsystemet Intraphone som införts på Ringshög. Systemet innebär att personalen vid varje besök hos en pensionär måste ringa upp ett särskilt nummer från pensionärens telefon och sedan knappa in en kod som visar vilken insats personalen gjort. När arbetet utförts måste en ny uppgift knappas in på telefonen. Systemet har införts för att garantera pensionärernas säkerhet men personalen upplever det som oerhört stressande och att det istället är en mätning av deras arbete. Systemet har skapat dålig stämning och upplevs som en fruktansvärd belastning, säger flera i personalen som vill vara anonyma. Anhörigföreningen tänker nu kontakta några politiker för att få bort Intraphone-systemet som sägs ha kostat kommunen 800 000 kr. Även i Kilafors har Intraphone införts mot personalens vilja.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445