Bränsledunk hittad i Skidtjärn

30 juni 2013

En bränsledunk fylld med en dieseldoftande vätska hittades på söndagen i vattnet vid en av badbryggorna i Skidtjärn. Tidigare i veckan fick ett litet barn uppsöka sjukhus sedan det fått i sig en ”bensin eller dieseldoftande” vätska under lek vid badstranden. Frågan är nu om de båda händelserna har något samband och om dieselolja läckt ut från dunken och förorenat vattnet. Det var två pojkar som vid dykning upptäckte dunken på botten vid sidan om en av badbryggorna. Dunken har nu tagits omhand av Tord Jernberg. Han har ett fritidshus intill badet och är en av många stugägare som tar sitt dricksvatten direkt från Skidtjärn. De är självklart nu väldigt oroliga om sjöns vatten blivit förorenat. De frågar sig om någon med berått mod kastat dunken i sjön för i så fall är det frågan om ett allvarligt sabotage. Händelsen kommer nu att polisanmälas och även kommunens miljökontor skall kontaktas så att innehållet i dunken blir analyserat. Den senaste tiden har det populära badet varit utsatt för nedskräpning och vandalisering bl a har dörrarna till en av toalettbyggnaderna eldats upp och brandrester har kastats i vattnet där mindre barn brukar bada. Skidtjärn är en källsjö med ett ovanligt rent vatten och tidigare tog hela Glösbo by sitt dricksvatten från sjön. För två år sedan lät Tord Jernberg analysera vattnet och resultatet var tjänligt på alla punkter. Därför är Skidtjärn också klassad som en kommunal reservvattentäkt.

Tord Jernberg visar bränsledunken som hittades fylld med en dieseldoftande vätska på Skidtjärns botten.

Tord Jernberg visar bränsledunken som hittades fylld med en dieseldoftande vätska på Skidtjärns botten.

 

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445