Skyfall dränkte källare i Löten

11 augusti 2013

Söndagens intensiva åskväder med åtföljande skyfall orsakade översvämningar och vattenfyllda källare i Löten. I Östs fastighet stod vattnet flera decimeter högt när räddningstjänsten larmades för att pumpa bort vattnet. Även i källaren hos Lötens Handel och i Termaps verkstadslokaler trängde vattnet in. Det var när Lötån inte kunde svälja vattenmassorna som vattnet steg oroväckande snabbt och trängde upp i Östs trädgård för att sedan rinna ned i källaren. Brännaren till pelletspannan lyckades man rädda i sista stund. Det kom ca 60 mm på kort tid och Bruno Öst säger sig aldrig ha sett så mycket vatten stiga runt fastigheten. Några större skador tycks översvämningen trots allt inte ha gett.

Vägtrumman orkade inte svälja vattenmassorna i Lötån som trängde upp i Östs trädgård och rann in i källaren som måste länspumpas.

Vägtrumman orkade inte svälja vattenmassorna i Lötån som trängde upp i Östs trädgård och rann in i källaren som måste länspumpas.


Räddningstjänsten måste också länspumpa inne i Termaps lagerlokaler.

Räddningstjänsten måste också länspumpa inne i Termaps lagerlokaler.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445