Suringfest för femte året

13 augusti 2013

Så är det återigen dags för den tradionella suringfesten i Sedwallsparken. Lördag den 31 augusti är kvällen då långborden dukas och tälten sätts upp. När skymningen faller tänds hundratals marschaller och eldarna förgyller stämningen under augustikvällen. Det är som vanligt Rengsjö Framtid som arrangerar och ansvariga är Ingmarie Antonsson och Ingalill Rundgren. Men de behöver all hjälp de kan få både inför festen och efteråt. Alla som kan ställa upp och bidra med ett handtag skall träffas vid campingstugan den 27 augusti kl 19.Då bestäms vad var och en skall göra. Det är också till Ingalill och Ingmarie man anmäler sig till själva festen som börjar kl 18 med samling vid campingstugan. Kan du inte hjälpa till på annat sätt så stöd då Rengsjö Framtid genom att sälja eller köpa lotter i det lotteri som anordnas inför lyskvällen. För att festen skall bli så lyckad som möjligt krävs det att så många som möjligt hjälper till. Det här är ett arrangemang som anordnas för femte året och ska det fortsätta så räcker det inte om bara några få i föreningen engagerar sig.

 Surströmming och lyskväll har blivit en lyckad kombination i centrala Rengsjö och nu är det dags igen. Foto: Allan Olsson

Surströmming och lyskväll har blivit en lyckad kombination i centrala Rengsjö och nu är det dags igen. Foto: Allan Olsson


Kan du sjunga eller spela? Kom då och överraska publiken som brukar bestå av dryga hundratalet personer.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445