Måndagsgruppen startar upp igen

14 augusti 2013

På måndag den 19 augusti startar måndagsgruppen i Rengsjöprojektet upp höstens verksamhet. Det är som vanligt samling kl 10 vid Ringshög och därefter blir det stavgång eller inomhusgympa. Alla gamla deltagare och förhoppningsvis också en del nya hälsas välkommen till terminsstarten. Höstens olika aktiviteter kommer att presenteras och där återfinns bl a en hantverksdag den 30 september som arrangeras tillsammans med Rengsjö Framtid. Den lyckade Sedwallsfesten till minne av bröderna Sedwall återkommer också med preliminärt datum 8 november. Rengsjöprojektet uppmärksammas just nu på Sveriges Kommuner och Landstings hemsida och där berättar man om det lyckade projektet som fått flera gamla människor att överge rullstolarna tack vare balansträning. I november avslutas Rengsjöprojektet som pågått i tre år men verksamheten fortsätter som hittills med måndagsgrupp och de olika aktiviteterna i övrigt. Den lyckade äldrevårdssatsningen i Rengsjö kommer nu också att införas i andra delar av kommunen.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445