Vägbygget startar 2 september

23 augusti 2013

Rustningen av Nordanhölevägen kommer att påbörjas vecka 36 som alltså är första veckan i september. Det är nu klart att huvudentreprenör för vägbygget blir NNG Entreprenad från Sundsvall och de kommer att börja arbetet med att byta vägtrummor från ena hållet och blockriva stenar från andra hållet. Vägen kommer att vara öppen för trafik hela tiden men man får bereda sig på väntetider. Den här veckan har man börjat med att röja sly och träd efter dikeskanterna. För fastighetsägare som vill ha besked om hur man ska göra med träd, staket och postlådor så kan man kontakta Mikael Andersson på tel 070-3159660.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445