Nytt Rengsjöblad på gång

25 september 2013

Ett nytt nummer av Rengsjöbladet kommer ut omkring första advent och alla som vill ha någonting med i tidningen bör höra av sig i tid. Manusstopp är satt till 25 oktober och den tiden gäller även för alla som vill annonsera i tidningen. Rengsjöbladet går ut till alla hushåll i Rengsjö och Växbo. Är det något Du tycker bör komma med i tidningen så hör gärna av Dig till redaktören tel 070-6948732 eller mejla goran@bernstal.se. Gäller det annonser kontaktar Du Margaretha Ingeroth tel 13231 eller mejla rengsjo.framtid@telia.com.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445