Skidtjärnsfastigheter lurade på fiber

25 september 2013

De boende efter Nordanhölevägen vid Skidtjärn trodde att de skulle få bredband när vägen byggdes om. Det hade  nämligen Bollnäs Energi lovat. Nu visar det sig att det inte blir så. De inblandade parterna har tydligen inte konfererat med varandra inför vägarbetet och när vägbygget nu snart är klart så har  möjligheten att få fiber till ett rimligt pris gått förlorad. Bollnäs Energi har trott att vägföreningen lagt in kabelläggningen i anbudet men något sådant förslag från Bollnäs Energi har föreningen inte fått. Och när vägbygget skulle starta så har entreprenören och föreningen därför kommit överens om att fibergrävningen får man i så fall göra i efterhand men då kostar det extra. Och det är något som Bollnäs Energi eller fastighetsägarna får bekosta. Men Bollnäs Energi står bara för materielen. Grävningen betalar man inte. Och fastighetsägarna – det rör sig om 5-6 stycken – tycker att en extra grävning blir för dyr. Meningen var ju att det skulle göras samtidigt med vägomläggningen och då inte kosta något extra. Bollnäs Energi har istället lagt pengarna på att gräva till badet vid Skidtjärn där ingen av fastighetsägarna är intresserade av fiber.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445