Centrum städades upp

10 maj 2009

Rengsjöborna har nu själva tagit över skötseln av det kommunägda grönområdet i centrum och på söndagen var det startdags för det egna arbetet. Det kom ett 20-tal personer, både gamla och unga, och hjälptes åt att röja upp. Buskar , sly och träd mejades ner. Hela området räfsades och allt skräp plockades bort. Resultatet efter några flitiga förmiddagstimmar blev ett mycket ljusare och trevligare område. Utsikten mot Östersjön blev magnifik. Rengsjö Framtid hade tagit initiativet och bjöd de ideella krafterna på grillad korv, kaffe och saft.


Ung och gammal hjälptes åt att röja upp och utsikten mot Östersjön blev  betydligt trevligare.

Foto: Allan Olsson

Närmast väntar  vårmarknaden Hardreve på det aktuella området nu på lördag och senare blir det gräsklippning och utsättning av parkbänkar och grillplatser. Rengsjö ska få ett inbjudande och vackert ansikte är det tänkt.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445