Rengsjöprojektet slut men arbetet fortsätter

26 november 2013

Rengsjöprojektet är nu slut efter tre år och det var en vemodsfylld och rörd projektledare Riina Mast som avtackades på måndagen efter den sedvanliga stavgångsrundan och sittgympan på Ringshög. Socialchefen Tommy Stokka höll tal. Primärvårdschefen Gunilla Rundberg likaså. Och båda var full av beundran över det engagemang som rengsjöborna visat i detta hälsovårdsprojekt. – Rengsjöprojektet har lyckats sätta den här platsen på Sverigekartan för överallt dit man kommer nu så har man hört talas om de lyckade resultat som ni uppnått här, sa Tommy Stokka. Men han sa också att det skapat problem för honom personligen för nu kräver man i andra delar av kommunen att få arbeta likadant men det är inte säkert att man kan mobilisera samma engagemang som här i Rengsjö. Och det måste man göra för att lyckas, sa han bl a. I Rengsjö har frivilliga från olika föreningar ingått i en särskild arbetsgrupp tillsammans med professionella vårdmänniskor. De belönades nu med kommunens tovade tranor. Även om projektet nu är slut så kommer arbetet att fortsätta som hittills men utan det ekonomiska tillskott som projektet medfört.

Riina Mast som varit projektledare avtackades av primärvårdschefen Gunilla Rundberg när Rengsjöprojektet avslutades på måndagen. Foto: Allan Olsson

Riina Mast som varit projektledare avtackades av primärvårdschefen Gunilla Rundberg när Rengsjöprojektet avslutades på måndagen. Foto: Allan Olsson

 

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445