Föreningar bildar samverkansgrupp

4 december 2013

En samverkansgrupp med representanter från alla föreningar ska sjösättas i Rengsjö och ta tag i gemensamma utvecklingsfrågor. Det blev kontentan av det idémöte som Rengsjö Framtid hade kallat till på onsdagskvällen. Under mötet diskuterades olika utvecklingsmöjligheter och någon brist på idéer tycks det inte finnas men för att sätta mera kraft bakom orden och nå målen krävs det samverkan det var alla överens om. Två representanter från varje förening ska nu utses och ingå i samverkansgruppen vars huvuduppgift blir att samordna olika verksamheter och satsa på sådant som kan föra hela bygden framåt. Ett första möte med samverkansgruppen kommer att hållas någon gång i januari är det tänkt.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445