280 nya hushåll har nu fiber

7 december 2013

Rengsjö är nu utbyggt med fiber så långt pengarna har räckt och det innebär att 280 nya fastigheter anslutits till fibernätet. Tidigare hade Glössbo och Björtomta fått den nya bredbandstekniken. Västra Höle och Nordanhöle med 130 kunder och Rengsjö centrum 120 kunder samt ett 30-tal längs Växbovägen är de senaste som kommit till nu i höst. Det kvarstår ytterligare en del att bygga ut men det får anstå tills dess nya projektmedel tillförs, säger Anders Lantz i Bollnäs Energi.Kommunens bredbandsstrategi kommer att diskuteras i fullmäktige under vintern och då bestäms det var och hur mycket som skall satsas vidare. För Rengsjös del innebär fiberutbyggnaden att ungefär hälften av alla hushåll nu är anslutna.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445