Ministrar uppvaktas om Lötens Handel

10 december 2013

Lötens Handel och andra livsmedelsbutiker i glesbygd blir nu ett ärende för näringsminister Annie Lööf. Det är Rengsjöbon och aktive medlemmen i Rengsjö Framtid Leif Elmik som fattat pennan och skrivit ett brev till Näringsdepartementet. I brevet påpekar han att den positiva utvecklingen av vårt samhälle äventyras om vi inte förmår hålla lanthandeln vid liv eftersom butiken fyller en viktig social funktion. Lanthandelns chanser att överleva skulle förbättras avsevärt om butiken fick möjlighet att sköta postens in och utlämning av paket. Det skulle också gynna alla de många små företagen på orten. Ur miljösynpunkt skulle det också bli en samhällsvinst, skriver Leif Elmik. Politikerna har ett övergripande samhällsansvar för infrastrukturen och förväntas ge hela Sverige möjlighet att utvecklas. Därför anhåller vi i Rengsjö att Näringsdepartementet ska arbeta för att Posten ska få i uppdrag att erbjuda lanthandeln pakethantering, skriver Leif Elmik som skickat kopior av brevet till it och energiminister Anna-Karin Hatt, miljöminister Lena Ek, Post och Telestyrelsens generaldirektör Göran Marby och till Postens vd Lars G Nordström.

Leif Elmik engagerar sig för Rengsjös framtid. Inte bara som målare av campingstugan utan nu också som brevskrivare om lanthandeln.

Leif Elmik engagerar sig för Rengsjös framtid. Inte bara som målare av campingstugan utan nu också som brevskrivare om lanthandeln.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445