Första mötet i samverkansgruppen

18 januari 2014

Före jul beslutades på ett idémöte att föreningarna i Rengsjö ska börja samarbeta i en särskild samverkansgrupp. Ett första möte för att få till stånd en sådan grupp blir det på torsdag den 23 januari kl 19 på Ringshög. De föreningar som bjudits in är Rengsjö Framtid, RSK,Hembygdsföreningen, Skoterklubben , Rengsjöhästen och Fiskevårdsföreningen men om fler föreningar eller andra intresserade vill vara med i samverkansarbetet så är det bara att komma.Förslaget är att varje förening ska utse två representanter så att det alltid finns minst en deltagare från varje förening när samverkansgruppen träffas. Det finns en rad områden där föreningarna kan samverka som t ex vid olika evenemang, marknadsföring av bygden, utnyttjande av gemensam  arbetskraft osv. Genom att samverka kan man också få fördelar gentemot kommunen och när det gäller att söka olika projektbidrag. Vid mötet på torsdagkväll bjuder Rengsjö Framtid på fika.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445