Rengsjö minskar 19 personer

21 januari 2014

Invånarantalet i Rengsjö fortsätter att minska och under 2013 tappade vi ytterligare 19 personer. Det är framförallt antalet avlidna, 22 personer, som drar ned siffrorna eftersom de nyfödda bara var 11. Antalet inflyttade var 88 och utflyttade 96 personer. Här blev det alltså ett minus på 8. Samma negativa spiral såg vi under 2012 då det totala minustalet blev 17 med ett flyttnetto på 11 personer. Då var det också fler döda än nyfödda, 11 respektive 17. Det totala invånarantalet för Rengsjö är nu 1292 och under de senaste tio åren har befolkningsminskningen blivit sammanlagt 87 personer. För hela Bollnäs kommun är minskningen 23 personer för 2013.

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445