RSK-lokalerna måste rustas upp

24 januari 2014

Alla föreningar i Rengsjö skall nu hjälpas åt och få till stånd en upprustning av de nedslitna RSK-lokalerna. Det kom den nybildade samverkansgruppen fram till vid ett möte på torsdagskvällen. RSK-lokalerna är gamla och svårstädade och ger besökarna ett negativt intryck. Därför måste något göras snarast och det är åtgärder som hela föreningslivet i Rengsjö tjänar på, menade deltagarna i föreningarnas nystartade samarbetsgrupp. Man skall nu undersöka vilka renoveringsåtgärder som är nödvändiga och kostnadsberäkna dessa. Därefter kommer man att vända sig till bl a Sedwallsstiftelsen för att ansöka om pengar. Det är RSK som äger och driver samlingslokalerna men alla föreningar nyttjar lokalerna för sina aktiviteter. Det är i första hand ommålning av väggar och tak, slipning av golv och upprustning av toaletterna som är nödvändiga. Fastigheten har sedan tidigare målats om utvändigt och fått bergvärme installerat. Arbeten som bekostats av Sedwallsstiftelsen.Om pengar beviljas för de kommande  renoveringsarbetena läggs jobben ut på anbud och kan genomföras tidigast till hösten.

 

Stöd Rengsjö Framtid

Bankgiro 253-8445